vzad 640 - Radvanský jarmok vpred
Radvanský jarmok
Katalógové číslo: 640
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Deň vydania: 8. 9. 2017
Tlačiareň: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 29,0 x 29,0 mm
Náklad známok: 450 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Uchnár
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 400 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Radvanský jarmok“ s nominálnou hodnotou 1,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 8. 9. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka v tvare srdca (29 x 29 mm) vychádza na tlačových listoch s 30 známkami na samolepiacom papieri s trojuholníkovou perforáciou. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava.
Poštová známka je venovaná Radvanskému jarmoku, ktorý bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (360. výročie konania jarmoku). Podkladom výtvarného návrhu poštovej známky bol dobový leták pozvania na jarmok z roku 1972.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Banská Bystrica. Motívom prítlače na FDC je jarmočný stánok a námetom FDC pečiatky erb rodu Radvanských, ktorí sa podstatnou mierou zaslúžili o vznik uvedeného jarmoku. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Peter Uchnár.
 
 
Obsah
Rok 2017