vzad 641 - Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951) vpred
Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)
Katalógové číslo: 641
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Kállay
Autor rytiny známky: Jozef Česla
Deň vydania: 2. 10. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 33,0 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)“, s nominálnou hodnotou 0,85 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 26,5 × 33 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je portrét významnej slovenskej prozaičky a dramatičky, Boženy Slančíkovej-Timravy.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Lučenec. Motívom prítlače FDC obálky je figurálna kompozícia inšpirovaná Timravinými literárnymi dielami z dedinského prostredia Ťapákovci a Bál. Motívom FDC pečiatky je symbol studničky z jej rodnej obce Polichno. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Dušan Kállay. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
 
Obsah
Rok 2017