vzad 643 - Ochrana prírody – Vzácne huby: kyjačik Zollingerov vpred
Ochrana prírody – Vzácne huby: kyjačik Zollingerov
Katalógové číslo: 643
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor rytiny známky: Jozef Česla
Deň vydania: 12. 10. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Ochrana prírody: kyjačik Zollingerov (Clavaria zollingeri)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 12. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 30,5 mm vrátane perforácie (na šírku) je vydaná na upravenom tlačovom liste so 6 známkami (spolu so známkou kat. č. 642). Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je kyjačik Zollingerov, ktorý patrí medzi veľmi vzácne európske druhy húb zaradené do národných Červených zoznamov makromycétov.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC, ako aj motívom FDC pečiatky je kresba kyjačika Zollingerovho. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Karol Felix. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
 
Obsah
Rok 2017