vzad 644 - UMENIE: Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883) vpred
UMENIE: Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883)
Katalógové číslo: 644
Autor líniovej rozkresby známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 23. 10. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883)“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na upravenom tlačovom liste so 4 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je dielo od Jozefa Božetecha Klemensa „Portrét pani Juppovej“ (1845), ktoré sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Na FDC je zobrazené dielo „Vykorenený strom“ (1860 – 1870) zo zbierok Slovenskej národnej galérie a motívom FDC pečiatky je detail z diela „Madona s dieťaťom“ (1876), obidve od J. B. Klemensa. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky a FDC vo forme líniovej rozkresby, ako aj oboch rytín a výtvarného návrhu FDC pečiatky s použitím diela od Jozefa Božetecha Klemensa je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
 
Obsah
Rok 2017