vzad 645 - UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči vpred
UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči
Katalógové číslo: 645
Autor líniovej rozkresby známky a hárčeka: František Horniak
Autor rytiny známky a hárčeka: František Horniak
Deň vydania: 23. 10. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor líniovej rozkresby FDC: František Horniak
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči“ s nominálnou hodnotou 2,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na hárčeku s 1 známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je zobrazený detail Madony s dieťaťom z oltára sv. Jakuba z Chrámu sv. Jakuba v Levoči. Na hárčeku je zobrazená centrálna časť sochárskej výzdoby oltára so sochami sv. Jakuba, sv. Jána a Poslednej večere.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Levoča. Motívom FDC je zobrazenie Poslednej večere s Ježišom v strede a sv. Petrom a sv. Jánom po stranách zo spodnej časti oltára. Na FDC pečiatke je stvárnený letiaci anjel z centrálnej časti oltára. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka a FDC vo forme líniovej rozkresby, ako aj rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je František Horniak.
 
 
Obsah
Rok 2017