vzad 646 - 500. výročie reformácie (1517) vpred
500. výročie reformácie (1517)
Katalógové číslo: 646
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Autor rytiny a hárčeka: Martin Činovský
Deň vydania: 31. 10. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Autor rytiny FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „500. výročie reformácie (1517)“ s nominálnou hodnotou 1,15 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 31. 10. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je barokový dvojmanuálový organ s pôvodným píšťalovým fondom, ktorý sa nachádza v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku (1717) a pochádza od levočského organára Vavrinca Čajkovského.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je detail dobovej rytiny zo 16. storočia a námetom FDC pečiatky je motív anjela z vyššie uvedeného kostola. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Dušan Kállay. Autorom rytiny poštovej známky, hárčeka, ako aj FDC je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.
 
 
Obsah
Rok 2017