vzad 647 - Vianočná pošta 2017 vpred
Vianočná pošta 2017
Katalógové číslo: 647
Autor výtvarného návrhu známky: Barbora Ďuríková
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 10. 11. 2017
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./ Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Sofia Tadanaiová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Viktória Csábiová
Tlačiareň FDC: Rempo, s. r. o./ Tlačiareň Dolis, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočná pošta 2017“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je detská kresba veselého snehuliaka od Barbory Ďuríkovej zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Rajecká Lesná. Motívom prítlače na FDC je kresba domčeka so snehuliakom od Sofie Tadanaiovej. Námetom FDC pečiatky je kresba anjelička, ktorej autorkou je Viktória Csábiová. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tlačiareň Dolis, s. r. o. Všetky výtvarné návrhy tejto emisie boli vybrané z obrázkov detí na základe súťaže organizovanej Slovenskou poštou, a. s., v rámci projektu Vianočná pošta.
Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2017