vzad 647 - Vianočná pošta 2017
Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba
Katalógové číslo: 648
Autor výtvarného návrhu známky: Marianna Žálec Varcholová
Deň vydania: 16. 11. 2017
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./ Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marianna Žálec Varcholová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň FDC: Kníhtlač Gerthofer
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 16. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s.r.o./Kníhtlač Gerthofer.
Motívom poštovej známky je vajnorská ľudová maľba z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, ktorá zobrazuje vinič, obilné klásky, kvety, vtáky, včely i granátové jablká, symboly dotvárajúce tradičnú vianočnú atmosféru.
Motívy vajnorskej ľudovej maľby sú použité aj na ilustrácii FDC a FDC pečiatke. Maľby, pochádzajúce z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, vytvorila skupina vajnorských žien, ornamenty v duchu tradičnej maľby predkreslila ľudová umelkyňa Hedviga Krištofičová. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.
 
Obsah
Rok 2017