vzad 649 - Bezpečnosť cestnej premávky BECEP vpred
Bezpečnosť cestnej premávky BECEP
Katalógové číslo: 649
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Jančovič
Deň vydania: 24. 11. 2017
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./ Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Jančovič
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Jančovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Bezpečnosť cestnej premávky BECEP“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 11. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na upravenom tlačovom liste s 10 známkami. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s .r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o. Ústredným motívom poštovej známky, ktorá má verejnosti pripomenúť dôležitosť zvyšovania bezpečnosti na cestách, je štylizovaná značka Priechod pre chodcov.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je koláž rôznych dopravných značiek a námetom FDC pečiatky je cesta. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom emisie je prof. akad. mal. Robert Jančovič a autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
 
Obsah
Rok 2017