vzad 650 - Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971)
Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971)
Katalógové číslo: 650
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Peter Augustovič
Deň vydania: 4. 12. 2017
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./ Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 600 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Jančovič
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Jančovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971)“ s nominálnou hodnotou 0,95 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 4. 12. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o. na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Motívom poštovej známky je portrét Jozefa Vlčeka na pozadí budovy tlačiarne Slovenskej Grafie, kde pôsobil v rokoch 1937 – 1942 ako reklamný grafik a retušér. Návrh kupónu stvárňuje sériu jeho výplatných, doplatných a doručných poštových známok trojuholníkovej perforácie z roku 1940, ktorých je autorom. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je prepis dobovej ilustrácie J. Vlčeka. Námetom FDC pečiatky je detail Vlčekovej ilustrácie s motívom lietadla. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič a autorom rytiny FDC je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2017