651 - 25. výročie vzniku Slovenskej republiky vpred
25. výročie vzniku Slovenskej republiky
Katalógové číslo: 651
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 2. 1. 2018
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Spôsob tlače: oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 27,2 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Autor rytiny FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: Rempo, s. r. o./Knihtlač Gerthofer
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „25. výročie vzniku Slovenskej republiky“ s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,4 x 27,2 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Rempo, s. r. o./Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 10 známkami.
Motívom poštovej známky je Bratislavský hrad ako symbol slovenskej štátnosti doplnený o štátny znak a vlajkoslávu, ktorá predstavuje Slovenskú republiku ako súčasť Európskej únie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je symbolický obraz slovenského parlamentu a štátnej pečate. Námetom FDC pečiatky je notová osnova zobrazujúca prvé takty štátnej hymny Slovenskej republiky. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Knihtlač Gerthofer.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.
 
Obsah
Rok 2018