vzad 652 - Spoločné vydanie s Rumunskom : Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene vpred
Spoločné vydanie s Rumunskom : Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene
Katalógové číslo: 652
Autor výtvarného návrhu známky: Romfilatelia S.A.
Deň vydania: 5. 1. 2018
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 240 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Rempo, s.r.o./ Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Spoločné vydanie s Rumunskom: Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene“ s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 1. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o., na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Motívom poštovej známky je detail pomníka Ústredného vojenského cintorína rumunskej armády vo Zvolene, ktorý je postavený z bieleho travertínu a má formu antického sarkofágu.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Zvolen. Motívom prítlače na FDC je celkový pohľad na uvedený pomník a námetom FDC pečiatky je motív rozety nachádzajúci sa na bočnej strane tohto pomníka. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Rempo, s. r. o./ Kníhtlač Gerthofer.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Romfilatelia S.A. Autorom výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič.
 
Obsah
Rok 2018