vzad 660 - Spoločné vydanie s Vatikánskym mestským štátom: 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka vpred
Spoločné vydanie s Vatikánskym mestským štátom: 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka
Katalógové číslo: 660
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Autor rytiny známky a hárčeka: František Horniak
Deň vydania: 3. 5. 2018
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Spoločné vydanie s Vatikánskym mestským štátom: 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka“ s nominálnou hodnotou 2,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 5. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,4 × 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., vo forme hárčeka s jednou známkou.
Motívom poštovej známky je detail významnej pamiatky slovanského písomníctva napísanej hlaholikou – Zografského kódexu. Na hárčeku sú zobrazené mozaiky nachádzajúce sa na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme z 5. storočia, v ktorom boli v roku 868 pápežom Hadriánom II. posvätené slovanské preklady Svätého písma.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Dušan Kállay a autorom rytiny poštovej známky a hárčeka je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2018