vzad 662 - Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany vpred
Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany
Katalógové číslo: 662
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Autor líniovej rozkresby známky: Jozef Česla
Deň vydania: 18. 5. 2018
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 250 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 18. 5. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je pohľad na budovu elektrárne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Piešťany. Na prítlači na FDC je vyobrazená rozvodná skriňa. Námetom FDC pečiatky je detail elektrického vedenia. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Komáček. Autorom líniovej rozkresby poštovej známky a rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2018