vzad 667 - 150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy vpred
150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy
Katalógové číslo: 667
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Nágel
Deň vydania: 30. 6. 2018
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Nágel
Autor líniovej rozkresby FDC: Jozef Česla
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Nágel
Tlačiareň FDC: Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy“ s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 30. 6. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Námetom poštovej známky je časť budovy Starej radnice v Bratislave, kde sa nachádza sídlo Múzea mesta Bratislavy.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je Historický erb mesta Bratislavy. Námetom FDC pečiatky je symbolický kľúč od brán Bratislavy, ktorý je súčasťou zbierkového fondu múzea. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Dušan Nágel. Autorom líniovej rozkresby FDC je Mgr. art. Jozef Česla a autorom rytiny FDC je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2018