vzad 668 - UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou vpred
UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou
Katalógové číslo: 668
Autor líniovej rozkresby známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 21. 8. 2018
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 54,4 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 500 ks
   

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou“ s nominálnou hodnotou 1,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 21. 8. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 54,4 × 44,4 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s., vo forme hárčeka s jednou známkou.
Námetom poštovej známky je ústredný motív fotografie Ladislava Bielika z augusta 1968 „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“, pričom celá fotografia je zobrazená na hárčeku.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je protestujúci Dominik Tatarka, stvárnený tiež na základe predlohy fotografie L. Bielika z uvedeného obdobia. Námetom FDC pečiatky je fotoaparát L. Bielika značky Canon. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s.
Autorom líniovej rozkresby, oceľorytiny poštovej známky, hárčeka a FDC, ako aj výtvarného návrhu FDC pečiatky je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2018