vzad 679 - Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo vpred
Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
Katalógové číslo: 679
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka s použitím diela od Lucie Čertíkovej
Deň vydania: 15. 3. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor grafickej úpravy FDC: Vladislav Rostoka s použitím diela od Lucie Čertíkovej
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g, ktoré zodpovedá poštovej sadzbe za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 3. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 33,9 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je kuriatko vytvorené z drôtu od autorky Lucie Čertíkovej.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Námetom prítlače na FDC, taktiež od L. Čertíkovej, je vtáčik z drôtu. Motívom FDC pečiatky je baranček. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom grafickej úpravy známky a FDC, ako aj výtvarného návrhu FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2019