vzad 680 - Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici vpred
Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici
Katalógové číslo: 680
Autor výtvarného návrhu známky : Jozef Česla
Deň vydania: 22. 3. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 120 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Jozef Česla
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Jozef Česla
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 22. 3. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na upravenom tlačovom liste s 8 známkami (spolu so známkou kat. č. 681). Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Ústredným motívom poštovej známky je astronomický prístroj – astroláb, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť orloja.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Stará Bystrica. Námetom prítlače na FDC je budova Slovenského orloja v Starej Bystrici a motívom FDC pečiatky orloj. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny FDC je Mgr. Art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2019