vzad 682 - 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) vpred
75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)
Katalógové číslo: 682
Autor výtvarného návrhu známky : Marián Komáček
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Deň vydania: 4. 4. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)“ s označením nominálnej hodnoty T1 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.1.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 4. 4. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu v kombinácii s líniovou rozkresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky, ktorá je venovaná výročiu uvedenej organizácie, je lietadlo typu Caproni Ca 33.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je predná časť dopravného lietadla a príletovej haly Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Námetom FDC pečiatky je turbína dopravného lietadla. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Komáček. Autorom líniovej rozkresby poštovej známky je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2019