vzad 683 - EUROPA: 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá vpred
EUROPA: 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá
Katalógové číslo: 683
Autor výtvarného návrhu známky : Rudolf Cigánik
Autor líniovej rozkresby známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 3. 5. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „EUROPA 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá“ s nominálnou hodnotou 1,70 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 5. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu v kombinácii s líniovou rozkresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na upravenom tlačovom liste s 8 známkami.
Motívom poštovej známky je vzácny vták – krakľa belasá, ktorá na Slovensku patrí medzi ohrozené druhy.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je krakľa belasá stvárnená so svojím úlovkom. Motívom FDC pečiatky je sediaca krakľa belasá. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, líniovej rozkresby známky, ako aj rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2019