vzad 684 - MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach vpred
MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach
Katalógové číslo: 684
Autor výtvarného návrhu známky : Peter Uchnár
Deň vydania: 3. 5. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 30,0 mm x 32,0 mm
Náklad známok: 1 600 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Uchnár
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g, ktoré zodpovedá poštovej sadzbe za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 5. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 37 × 38 mm vychádza na tlačových listoch so 40 známkami na samolepiacom papieri s kruhovou perforáciou. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Motívom poštovej známky je hokejový puk so siluetou hokejistu vo farbách slovenskej trikolóry.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je zobrazenie zimných štadiónov v Bratislave a v Košiciach spojených diagonálne situovanou hokejkou s pukom. Motívom FDC pečiatky je pôdorys hokejového ihriska. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Peter Uchnár.
 
Obsah
Rok 2019