vzad 685 - Československé légie a M. R. Štefánik vpred
Československé légie a M. R. Štefánik
Katalógové číslo: 685
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka : Dušan Kállay
Autor rytiny známky a hárčeka : František Horniak
Deň vydania: 3. 5. 2019
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 700 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Československé légie a M. R. Štefánik“ s nominálnou hodnotou 1,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 5. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 30,5 × 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku), vychádza vo forme hárčeka s 1 známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Ústredným motívom poštovej známky je portrét generála Milana Rastislava Štefánika v uniforme. Motívom hárčeka je vojenský vlak s legionármi pôsobiacimi na Ruskom fronte podľa dobovej fotografie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je legionárska zástava. Motívom FDC pečiatky je vojenské vyznamenanie „Rad Milana Rastislava Štefánika - Sokol“ (verzia s mečmi) určené pre členov čs. légií 1914 – 1918. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Dušan Kállay a autorom rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2019