vzad 686 - 50. výročie Zväzu slovenských filatelistov vpred
50. výročie Zväzu slovenských filatelistov
Katalógové číslo: 686
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Igor Benca
Deň vydania: 17. 5. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 600 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „50. výročie Zväzu slovenských filatelistov“ s označením nominálnej hodnoty T1 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.1.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 17. 5. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Motívom poštovej známky je koláž zo slovenských filatelistických reálií spolu s mladým filatelistom s lupou a albumom.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Sliač. Motívom prítlače na FDC je koláž, ktorej hlavným námetom je logo ZSF a historické poštové pečiatky. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná kresba obálky. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. akad. mal. Igor Benca. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2019