vzad 688 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vpred
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
Katalógové číslo: 688
Autor výtvarného návrhu známky : Vladislav Rostoka
Deň vydania: 15. 6. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Prezidentka SR Zuzana Čaputová“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g, ktoré zodpovedá poštovej sadzbe za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 33,9 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je portrét prezidentky SR Zuzany Čaputovej.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je silueta tulipánu s textom prezidentského sľubu spolu s motívom lipových ratolestí. Námetom FDC pečiatky je tulipán s motívom prezidentskej štandardy v strede. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky (podľa fotografie Petra Konečného), ako aj výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2019