vzad 689 - Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa vpred
Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa
Katalógové číslo: 689
Autor výtvarného návrhu známky : Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky : Rudolf Cigánik
Deň vydania: 21. 6. 2019
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 30,5 mm
Náklad známok: 150 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 21. 6. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 30,5 mm vrátane perforácie (na šírku) je vydaná na upravenom tlačovom liste so 6 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je detail jaskynnej výzdoby.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Motívom prítlače na FDC je taktiež jaskynná výzdoba. Motívom FDC pečiatky sú stalagnáty. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj oceľorytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2019