vzad 690 - 100. výročie Univerzity Komenského vpred
100. výročie Univerzity Komenského
Katalógové číslo: 690
Autor výtvarného návrhu známky : Martin Činovský
Autor rytiny známky : Martin Činovský
Deň vydania: 27. 6. 2019
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 27,2 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 300 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „100. výročie Univerzity Komenského“ s nominálnou hodnotou 1,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 27. 6. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,4 × 27,2 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravenom tlačovom liste s 10 známkami.
Motívom poštovej známky je portrét Jána Amosa Komenského (so žezlom rektora) a budova Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC sú logá jednotlivých fakúlt univerzity a námetom FDC pečiatky je portrét J. A. Komenského. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj oceľorytiny poštovej známky je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.
 
Obsah
Rok 2019