vzad 691 - 75. výročie SNP vpred
75. výročie SNP
Katalógové číslo: 691
Autor výtvarného návrhu známky : Peter Augustovič
Deň vydania: 28. 8. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „75. výročie SNP“ s nominálnou hodnotou 1,55 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 28. 8. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je graficky upravená dobová fotografia bojujúcich slovenských vojakov počas Slovenského národného povstania.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Banská Bystrica. Motívom prítlače na FDC je počítačovou grafikou spracovaná dobová fotografia hrobu padlého vojaka. Námetom FDC pečiatky je štylizovaná kresba troch tatranských vrchov s plameňmi. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.
 
Obsah
Rok 2019