vzad 692 - Bienále ilustrácii Bratislava 2019 vpred
Bienále ilustrácii Bratislava 2019
Katalógové číslo: 692
Autor výtvarného návrhu známky : Vladislav Rostoka
Deň vydania: 3. 9. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 42 mm x 42 mm
Náklad známok: 350 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Bienále ilustrácií Bratislava 2019“ s nominálnou hodnotou 0,75 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 9. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 42 x 42 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu na samolepiacom papieri spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 35 známkami.
Motívom poštovej známky je autorská ilustrácia v podobe leva.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je ilustrácia rozprávkovej bytosti - šaša. Námetom FDC pečiatky je štylizovaný netopier. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2019