vzad 693 - 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov vpred
400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov
Katalógové číslo: 693
Autor výtvarného návrhu známky : Marián Čapka
Autor líniovej rozkresby známky : Jozef Česla
Deň vydania: 6. 9. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 250 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Čapka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov“ s nominálnou hodnotou 1,85 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 6. 9. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je jedno z najstarších známych zobrazení košických mučeníkov z 18. storočia nachádzajúce sa v knihe Gabriela Hevenesiho „Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy svätosti Uhorska), ktorá bola vydaná v roku 1737 v Trnave.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Košice. Motívom prítlače na FDC je jeden z reliéfov Oltára troch košických mučeníkov, ktorý sa nachádza v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Námetom FDC pečiatky je silueta uvedenej stavby ako symbolu mesta Košice v stredoveku, ktorý je doplnený symbolom kríža a palmovým listom – symbolom martýrskej smrti. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Čapka. Autorom líniovej rozkresby známky je Mgr. art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2019