vzad 694 - 100. výročie Parížskej mierovej konferencie vpred
100. výročie Parížskej mierovej konferencie
Katalógové číslo: 694
Autor výtvarného návrhu známky : Vladislav Rostoka
Deň vydania: 10. 9. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 250 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „100. výročie Parížskej mierovej konferencie“ s nominálnou hodnotou 1,70 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 9. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je obrazový monogram tvorený písmenami P a T ovinutými rastlinnou úponkou, pričom písmeno P reprezentuje Paríž a Paix (fr. mier) a písmeno T Trianon a Traité (fr. dohoda).
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motív prítlače na FDC vychádza z erbu mesta Paríž s heslom Parížskej mierovej konferencie „Paix contre guerre“ (fr. mierom proti vojne). Námetom FDC pečiatky je hviezdica ako symbol vojny a kvet ako symbol mieru. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2019