vzad 743 - Technické pamiatky: Solivar v Prešove vpred
Technické pamiatky: Solivar v Prešove
Katalógové číslo: 743
Autor výtvarného návrhu známky : Jozef Česla
Autor rytiny známky : Jozef Česla
Deň vydania: 11. 6. 2021
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 27,2 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Jozef Česla
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Jozef Česla
Tlačiareň FDC: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Solivar v Prešove“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 11. 6. 2021 až do ukončenia jej platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,4 mm x 27,2 mm vrátane perforácie vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na upravenom tlačovom liste so 6 známkami.
Motívom poštovej známky je historická budova skladu soli s mapou komplexu budov soľného úradu na pozadí.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Prešov a technikou oceľotlače z plochej platne ju vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o. Na FDC je zobrazený gápeľ (unikátna stavba – mechanizmus na ťažbu soli). Námet FDC pečiatky vychádza z banského erbu Soľnej bane.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky a FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2021