vzad 744 - Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody – Studničkár tatranský vpred
Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody – Studničkár tatranský
Katalógové číslo: 744
Autor výtvarného návrhu známky : Igor Piačka
Autor rytiny známky : Rudolf Cigánik
Deň vydania: 30. 6. 2021
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 27,2 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo platnosť poštovej známky „Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody – Studničkár tatranský“ s nominálnou hodnotou 1,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 30. 6. 2021 až do ukončenia jej platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,4 mm x 27,2 mm vrátane perforácie vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na upravenom tlačovom liste so 4 známkami.
Motívom poštovej známky je bentický stygobiontný kôrovec zo skupiny rôznonožcov, studničkár tatranský (Niphargus tatrensis).
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Liptovský Mikuláš a technikou oceľotlače z plochej platne ju vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o. Motívom prítlače na obálke je pavúkovec Eukoenenia spelaea zo skupiny Palpigradi, zobrazený na stene jaskyne, ktorého prítomnosť v tejto jaskyni znamená najsevernejší výskyt celej tejto unikátnej skupiny pavúkovcov v Európe. Námetom FDC pečiatky je chvostoskok Pseudosinella paclti, ktorý je endemitom Demänovských jaskýň.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Igor Piačka. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2021