vzad 745 - 150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871) vpred
150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)
Katalógové číslo: 745
Autor výtvarného návrhu známky : Peter Augustovič
Deň vydania: 1. 7. 2021
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Ofset
Rozmery známky: 27,2 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: Ofset
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo platnosť poštovej známky „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)“ s nominálnou hodnotou 1,70 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 1. 7. 2021 až do ukončenia jej platnosti.
Poštovú známku rozmerov 27,2 mm x 44,4 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 30 známkami.
Motívom poštovej známky je drevený vodný žľab Rakytovo, ktorý reprezentuje historický spôsob ťažby dreva. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Banská Bystrica a technikou ofsetu ju vytlačila spoločnosť BB PRINT, s. r. o. Ilustrácia na obálke stvárňuje starobylý spôsob prepravy dreva koňmi a námetom FDC pečiatky sú dubové listy.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.
 
Obsah
Rok 2021