vzad 755 - UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) vpred
UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)
Katalógové číslo: 755
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka : František Horniak
Autor rytiny známky a hárčeka : František Horniak
Deň vydania: 1. 12. 2021
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Viacfarebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: František Horniak
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo platnosť poštovej známky „Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)“ s nominálnou hodnotou 3,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 1. 12. 2021 až do ukončenia jej platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 mm x 54,4 mm vrátane perforácie vychádza vo forme hárčeka s 1 známkou a technikou viacfarebnej oceľotlače z plochých platní ju vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Motívom poštovej známky je detail obrazu s názvom Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec zo zbierok Národní galerie v Prahe.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Zlaté Moravce a technikou oceľotlače z plochej platne ju vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o. Na FDC je zobrazený obraz „Predstavenie v chráme“ a motívom FDC pečiatky je Madona prevzatá z vitráže, obidva námety sú z farského kostola v Zlatých Moravciach.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2021