vzad 756 - Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)
Katalógové číslo: 756
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu : Martin Činovský
Deň vydania: 3. 12. 2021
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: Ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 150 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o.
Spôsob tlače: Ofset
Náklad FDC: 3 000 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Mikuláš Klimčák (1921 – 2016)“ s nominálnou hodnotou 0,75 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 12. 2021 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi rozmerov 22 x 26,5 mm.
Motívom poštovej známky je portrét akademického maliara Mikuláša Klimčáka, doplnený o detail gobelínu „Byzantská misia na Veľkej Morave“ z majetku Národnej rady SR.
Na kupóne je reprodukovaná líniová rozkresba známky „Vianoce 1997“ s motívom narodenia v Betleheme.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Humenné. Motívom prítlače FDC obálky je dielo od M. Klimčáka „Hospoď Boh Savaot“, ktoré pochádza z Domu sv. Mikuláša v Ľutine. Námetom FDC pečiatky je prekresba ilustrácie z časopisu Slovo. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie s použitými dielami od Mikuláša Klimčáka je doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.
 
Obsah
Rok 2021