TECHNICKÉ NORMY V  DOPRAVEVýber databázy noriem

 

  Všetky normy

  Všeobecné normy

  Skupina STN 01 85xx - Doprava - všeobecne
  Trieda STN 95 - Prepravné služby a logistika

  Normy za železničnú dopravu

  Skupina STN 27xx - Lanové dráhy
  Trieda STN 28 - Koľajové vozidlá
  Skupina STN 33 35xx - Elektrotechnika - Zriaďovacie predpisy pre elektrické dopravné zariadenia
  Skupina STN 34 15xx - Elektrotechnika - Predpisy pre elektrické dopravné zariadenia
  Skupina STN 34 26xx - Elektrotechnika - Predpisy pre dopravné zabezpečovacie zariadenia
  Skupina STN 35 xxxx - Vybrané STN za dráhové aplikácie
  Skupiny STN 36 22xx a 36 23xx - Elektrotechnika - Trakčný výstroj elektrických vozidiel

  Normy za cestnú dopravu - Trieda STN 30 - Cestné vozidlá

  Normy za lodnú dopravu - Trieda STN 32 - Lode a plávajúce zariadenia

  Normy za kombinovanú dopravu

  Normy pre stavebné výrobky používané v doprave

  Stavebné výrobky používané pre železničné a električkové trate
  Cestné materiály (Dopravné značky a materiály na dopravné značenie)

 


 


© VÚD Žilina, a.s.
December 2010