späť 1997/119 ďalej
Folklórny festival Východná
Katalógové číslo:  119
Autor výtvarného návrhu hárčeka:  Sibyla Greinerová
Grafická úprava:  Martin Činovský
Rytec hárčeka:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  12.6.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  300 000 ks
Autor motívu na FDC:  Sibyla Greinerová
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Sibyla Greinerová (kresba)
Martin Činovský (grafická úprava)
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 12. 6. 1997 príležitostnú poštovú známku "Folklórny festival Východná "v hárčekovej úprave s  nominálnou hodnotou 11 Sk.

Na hárčeku je zobrazený tancujúci pár v ľudovom kroji, horná polovica zobrazenia tvorí známku, kresba postáv v dolnej časti voľne prechádza na hárček. Autorkou výtvarných návrhov emisie je Sibyla Greinerová, grafická úprava Martin Činovský, rytec Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) na hárčeku formátu 66 x 80 mm vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou.

Folklórny festival Východná - prehliadka ľudovej hudby, spevu, tanca, hier, zvykov, rozprávaní, ľudovej poézie, krojov, výšiviek, plastík. Koná sa od roku 1953 každoročne vo Východnej. Festival je vrcholnou prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice ľudovej kultúry. Výsledky tejto práce zaradili Folklórny festival Východná medzi najlepšie podujatia tradičnej a ľudovej kultúry vo svete, ako i medzi pridružených členov Medzinárodnej organizácie folklórnych festivalov - C. I. O. F. F. pri UNESCO. V dňoch 4. - 6. júla 1997 sa konal 43. ročník festivalu.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 6. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom