späť 1997/120 ďalej
Krásy našej vlasti
Jaskyňa Domica
Katalógové číslo:  120
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  12.6.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  302 800 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 12. 6. 1997 dve príležitostné poštové známky série Krásy našej vlasti s námetom jaskýň: Jaskyňa Domica - 6 Sk Ochtinská aragonitová jaskyňa - 8 Sk

Autorom výtvarných návrhov emisie a súčasne aj rytcom známok je akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch s 8 ks známok ( dva štvorbloky s medzipolím, na ktorom je znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ).

Domica patrí medzi najkrajšie a najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu. nachádza sa na južnom okraji Silickej planiny, cca 10 km od Plešivca, v blízkosti štátnych hraníc s Maďarskom. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926. splu s maďarskou Baradlou predstavuje jeden genetický systém dĺžky 21 km. Vytvorená v svetlých vápencoch stredného triasu má charakter typickej riečnej jaskyne s oválnymi horizontálnymi chodbami. Na jej vzniku sa podieľali vody podzemnej riečky Styx. Vyniká bohatstvom kvapľových útvarov. Pre jaskyňu sú typické kvapľové štíty a bubny i kaskádovité jazierka. K pozoruhodným patria aj cibuľkovité tvary stalaktitov. Cenná je nálezmi hlinených črepov a nádob bukovohorskej kultúry, kamenných nástrojov, kostených predmetov a ohnísk neolitického človeka, ktorý ju obýval pred 5000 rokmi. Pre verejnosť je prístupná od roku 1932 v dĺžke 1715 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 6. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom