vpred 395 Slovenský kopov vpred
Ochrana prírody
Slovenský kopov
Katalógové číslo: 395
Autor výtvarného návrhu známky: Vladimír Machaj
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 18.4.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., ČR
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
Autor motívu na FDC: Vladimír Machaj
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 18. 4. 2007 dve príležitostné poštové známky Slovenský čuvač a Slovenský kopov z emisného radu Ochrana prírody. Obidve známky sú v nominálnej hodnote 31 Sk. Známky spojené kupónom sú na spoločnom hárčeku s ozdobnou kresbou.
Na známke č. 395 je zobrazený Slovenský kopov. Je to poľovnícke plemeno psa – duriča, ktoré sa používa najmä na diviačiu a škodlivú zver. Na kupóne medzi známkami je kresba slovenskej krajiny s pastierskym salašom. Na hárčeku sú symbolické motívy pastierstva a poľovníctva Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladimír Machaj. Rytiny známok vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známky rozmerov 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Kupón rovnakého rozmeru v strede medzi známkami a kresba na hárčeku sú vytlačené ofsetom. Hárček má rozmery 118 x 90 mm.
Súčasne boli vydané dve obálky prvého dňa vydania vrátane pečiatok prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC k známke č. 394 sú zobrazené pasúce sa ovečky v pozadí so strážiacim Slovenským čuvačom. Na FDC k známke č. 395 je Slovenský kopov pri love na diviaky. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava. Známky platia vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 4. 2007 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007