vpred 396 Sto rokov Slovenskej ligy v Amerike vpred
Sto rokov Slovenskej ligy v Amerike
Katalógové číslo: 396
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Deň vydania: 15.5.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., ČR
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 34 mm x 27 mm
Náklad známok: 500 000 ks
Autor motívu na FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Návrh na FDC pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 500 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 15. 5. 2007 príležitostnú poštovú známku „100 rokov Slovenskej ligy v Amerike“ nominálnej hodnoty 22 Sk.
Na známke je umelecké stvárnenie pôvodného znaku Slovenskej ligy v Amerike, v ktorom výrazne vyniká heslo „Za tú našu slovenčinu“. Bielo-modro-červené stuhy na známke reprezentujú národné farby Slovákov a zároveň pripomínajú ich novú vlasť – USA. Známku rozmerov 34 x 27 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní rna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je portrét jedného zo zakladateľov a prvého predsedu SLvA Štefana Furdeka a náčrt titulky dvoch najvýznamnejších štátoprávnych dokumentov, spracovaných SLvA – Clevelandskej a Pittsburgskej dohody. Autorom rytiny FDC je Mgr. art Vieroslav Ondrejička. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov známky a FDC je akad. mal. Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 5. 2007 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007