vzad 606 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Trenčianske Teplice vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Trenčianske Teplice
Katalógové číslo: 606
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Autor rytiny známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 10. 2. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 22,0 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Trenčianske Teplice“ s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 2. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 22 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch so 100 známkami. Motívom poštovej známky je funkcionalistická stavba – letné kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach od architekta Bohuslava Fuchsa.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Trenčianske Teplice. Motívom prítlače na FDC je zobrazenie uvedeného kúpaliska a motívom FDC pečiatky je jeho pôdorys. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
 
 
Obsah
Rok 2016