vzad 607 - Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka vpred
Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka
Katalógové číslo: 607
Autor výtvarného návrhu známky s použitím diela od Alexandry Folknerovej: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 26. 2. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC s použitím diela od Aleny Potúčkovej: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky s použitím diela od Ivany Daxnerovej: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 26. 2. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Námetom poštovej známky je paličkovaná čipka s motívom kuriatka od Alexandry Folknerovej.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je paličkovaná čipka veľkonočného vajíčka od Aleny Potúčkovej a námetom FDC pečiatky paličkovaná čipka kuriatka od Ivany Daxnerovej. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Všetky výtvarné návrhy emisie boli vybrané na základe súťaže klubov paličkovaných čipiek, ktorú organizovala Slovenská pošta, a. s. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
 
Obsah
Rok 2016