vzad 608 - Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880) vpred
Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880)
Katalógové číslo: 608
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Kállay
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 10. 3. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 37,5 x 37,5 mm
Náklad známok: 1 050 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 3. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 37,5 x 37,5 mm vrátane perforácie vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 35 známkami. Ústredným motívom poštovej známky je zobrazenie Mateja Hrebendu (spolu so sprievodcom), významného národného buditeľa a šíriteľa slovenskej a českej knižnej kultúry, ktorý sa aj napriek strate zraku a ťažkej vlastnej sociálnej situácii venoval rozvíjaniu kultúrneho a národného povedomia širokých vrstiev pospolitého ľudu. Súčasne bol aj autorom príležitostnej poézie a prózy. Na jeho pamiatku udeľuje Slovenský inštitút v Prahe Cenu Mateja Hrebendu a je po ňom pomenovaných viacero knižníc, medzi nimi aj Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Hnúšťa. Motívom prítlače na FDC je fiktívny portrét Mateja Hrebendu a motívom FDC pečiatky je otvorená kniha s jeho iniciálami. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Dušan Kállay. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je František Horniak.
 
 
Obsah
Rok 2016