vzad 609 - Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894) vpred
Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894)
Katalógové číslo: 609
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Autor rytiny známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 15. 4. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 37,5 x 37,5 mm
Náklad známok: 1 050 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894)“ s nominálnou hodnotou 1,15 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 4. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 37,5 x 37,5 mm vrátane perforácie vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 35 známkami. Na poštovej známke je zobrazená parná lokomobila Umrath zo zbierkového fondu Poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Parná lokomobila slúžila napr. na pohon mláťačiek a šrotovníkov.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s domicilom Nitra. Motívom prítlače na FDC je pohľad na parnú lokomobilu Umrath zozadu a motívom FDC pečiatky je obilie súvisiace s funkciou lokomobily. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Komáček. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD
 
 
Obsah
Rok 2016