vzad 610 - Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2015 – Peter Sagan vpred
Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2015 – Peter Sagan
Katalógové číslo: 610
Autor výtvarného návrhu známky: Jozef Gertli Danglár
Deň vydania: 21. 4. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Jozef Gertli Danglár
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Jozef Gertli Danglár
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 300 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2015 -- Peter Sagan“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 21. 4. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je portrét v súčasnosti najlepšieho slovenského cyklistu Petra Sagana po prevzatí zlatej medaily za prvé miesto na Majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike 2015 v Richmonde.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je víťazný postoj Petra Sagana so slovenskou zástavou po ukončení pretekov a motívom FDC pečiatky je schematické zobrazenie Petra Sagana na bicykli. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je karikaturista Jozef Gertli Danglár.
 
 
Obsah
Rok 2016