vzad 611 - EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno! vpred
EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!
Katalógové číslo: 611
Autor výtvarného návrhu známky: Doxia Sergidou
Deň vydania: 5. 5. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „EUROPA 2016: Ekológia v Európe – mysli zeleno!“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami. Námetom poštovej známky je víťazný výtvarný návrh zo súťaže organizovanej Asociáciou verejných poštových operátorov PostEurope medzi jej členmi na tému „Think Green“, ktorého autorkou je cyperská výtvarníčka Doxia Sergidou.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je symbolické stvárnenie prírodnej recyklácie v tvare listov obopínajúcich glóbus a námetom FDC pečiatky list so štylizáciou glóbusu. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom grafickej úpravy poštovej známky, ako aj výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda.
 
 
Obsah
Rok 2016