vzad 612 - Známka s personalizovaným kupónom: Filatelia vpred
Známka s personalizovaným kupónom: Filatelia
Katalógové číslo: 612
Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Macurová
Deň vydania: 3. 6. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Náklad známok: 220 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Katarína Macurová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Katarína Macurová
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Známka s personalizovaným kupónom: Filatelia“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 3. 6. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi. Na známke venovanej téme filatelie je poeticky výtvarne stvárnený rozprávkový príbeh poštového holuba s cieľom priblížiť poštové známky a filateliu deťom. Prítlač na personalizovaných kupónoch propaguje 90. výročie rozhlasového a 60. výročie televízneho vysielania na Slovensku.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC sú zvieratká z rozprávky „Tajná správa“, ktorá vychádza ako sprievodný filatelistický produkt zameraný na rozvoj detskej filatelie. Námetom FDC pečiatky je poštový holub. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorkou výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Katarína Macurová, ArtD.
 
 
Obsah
Rok 2016