vzad 613 - 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621): Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou vpred
450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621): Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou
Katalógové číslo: 613
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Vladislav Rostoka
Autor rytiny známky a kupónu: František Horniak
Deň vydania: 22. 6. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 500 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621): Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 22. 6. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 25 známkami s kupónmi.
Motívom poštovej známky je portrét Jána Jessenia prevzatý z medirytiny augsburského grafika Lucasa Kiliana z roku 1618. Na kupóne poštovej známky je reprodukovaná titulná strana knihy J. Jessenia „Anatomiae“ z roku 1601 popisujúca priebeh jeho pražskej pitvy.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je rez ľudskej ruky s astrologickou symbolikou a motív FDC pečiatky tvorí dobová väzba knihy. Obidva motívy sú prevzaté z drevorytov začiatku 17. storočia. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je František Horniak.
 
 
Obsah
Rok 2016