vzad 614 - Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie vpred
Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie
Katalógové číslo: 614
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Biľak
Deň vydania: 1. 7. 2016
Tlačiareň: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 38,0 x 25,0 mm
Náklad známok: 540 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Biľak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Biľak
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 300 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie“ s nominálnou hodnotou 1,40 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 1. 7. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 38 x 25 mm vrátane perforácie (na šírku) s trojuholníkovým zúbkovaním vychádza vo forme tlačového listu s 36 samolepkovými známkami oddelenými od seba perforovaným priesekom. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Motívom poštovej známky je symbolické zobrazenie Slovenska ako hornatej krajiny so 40% zalesnenej plochy územia v štylizovanej forme geometrickej abstrakcie horských štítov na modrom pozadí s logom predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je tiež zobrazenie Slovenska ako hornatej krajiny vo forme horských štítov pozostávajúcich zo zelených štvorcov a námetom FDC pečiatky je geometrická kompozícia horských štítov. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorom výtvarného návrhu emisie je Mgr. art. Peter Biľak.
 
Obsah
Rok 2016