vzad 615 - XXXI. Letné olympijské hry v Riu de Janeiro vpred
XXXI. Letné olympijské hry v Riu de Janeiro
Katalógové číslo: 615
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor grafickej úpravy kupónu: Adrian Ferda
Deň vydania: 8. 7. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 210 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Autor líniovej rozkresby FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „XXXI. letné olympijské hry v Riu de Janeiro“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 8. 7. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami a 20 kupónmi. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je zobrazenie olympijskej streleckej disciplíny skeetu. Motívom kupónu, ktorý je určený na propagáciu Slovenska a slovenského športu v zahraničí, je farebná textová podoba sloganu: SPORT & SLOVAKIA GOOD IDEA.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je zobrazenie vyťahovania nábojnice z brokovnice a námetom FDC pečiatky je asfaltový strelecký holub. FDC vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorom výtvarného návrhu emisie je akad. mal. Karol Felix. Autorom líniovej rozkresby FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2016